GDPR

Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 2018. május 1.

Köszönjük, hogy a Carissimae s.r.o. közösségéhez szeretne tartozni („Társaság”, „mi”, „velünk”, „általunk”). Eltökélt szándékunk az Ön személyes adatainak és magánélethez fűződő jogának védelme. Amennyiben kérdése vagy fenntartása van az irányelveinkkel vagy a személyes adataival kapcsolatos gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a  info@carissimae.com címen.

A carissimae.com weboldalra történő látogatáskor és a szolgáltatásaink igénybevételekor személyes adatait bízza ránk. Nagyon komolyan vesszük az emberek magánéletét. Jelen adatvédelmi szabályzatban írjuk le az adatvédelemmel kapcsolatos elveinket. Megkíséreljük a lehető legérthetőbb formában átadni, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat fel és hogy Önnek ezzel kapcsolatban milyen jogai vannak.  Kérjük, szánjon rá időt, és olvassa el figyelmesen, mivel fontos dologról van szó. Amennyiben jelen irányelvek Ön számára elfogadhatatlan rendelkezést tartalmaznak, kérjük, ne vegye igénybe a Weboldalainkat és szolgáltatásainkat.

Jelen adatvédelmi irányelvek hatálya alá tartozik a weboldalon (pl. carissimae.com), a kapcsolódó szolgáltatásokon, értékesítésen, marketingen vagy rendezvényeken (jelen irányelvekben együtt „Oldalakként” hivatkozunk ezekre) keresztül gyűjtött valamennyi információ és adat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Adatvédelmi Irányelveket, mivel ez segíti Önt abban, hogy tájékozott döntéseket hozzon személyes adatainak velünk történő megosztásával kapcsolatban. 

Tartalomjegyzék

 1. Milyen adatokat gyűjtünk?
 2. Hogyan használjuk fel az adatait?
 3. Hozzáfér-e majd az adataihoz más valaki is?
 4. Ki fér majd még hozzá az adataihoz?
 5. Használunk-e sütiket és egyéb nyomonkövetési technológiákat?
 6. Milyen hosszú ideig tároljuk az adatait?
 7. Mit teszünk az adatai biztonságának érdekében?
 8. Gyűjtünk adatokat gyermek- és/vagy fiatalkorúaktól?
 9. Milyen adatvédelemmel összefüggő jogokkal rendelkezik?
 10. A Do Not Track funkciók beállítása
 11. Várhatók változások az adatvédelmi szabályzatban?
 12. Hogyan léphet velünk kapcsolatba jelen szabályzattal kapcsolatban?

 

 1. Milyen adatokat gyűjtünk?

Automatikusan gyűjtött adatok

Röviden: Bizonyos adatokat — mint pl. az IP címet és/vagy böngésző- és készülékadatokat — automatikusan lementünk, amikor az Oldalainkra látogat.

Automatikusan mentésre kerülnek bizonyos adatok, amikor meglátogatja vagy használja az Oldalakat. Ezek az adatok nem árulják el az Ön konkrét identitását (pl. a nevét vagy elérhetőségeit), de magukban foglalhatják a készülékről illetve a használatról szóló adatokat pl. az IP címét, böngésző- és készülékadatait, operációs rendszert, nyelvi beállításait, az Ön által használt hivatkozás elhelyezésének címét, készülék nevét, az országot, helyszínt, az arról szóló adatokat, hogy hogyan és mikor használja az Oldalakat és egyéb technikai információt. Ezekre az adatokra elsősorban az Oldalaink biztonságának és működésének fenntartása végett és belső elemzések és kimutatások céljából van szükségünk.

Mint ahogy általában sok vállalkozás, úgy mi is sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtünk adatokat.

Más forrásból gyűjtött adatok

Röviden: Bizonyos esetekben, korlátozott terjedelemben gyűjtünk adatokat nyilvános adatbázisokból, marketing partnerektől és egyéb külső forrásokból.

Bizonyos esetekben adatok juthatnak hozzánk Önnel kapcsolatban más forrásból is, mint pl. nyilvános adatbázisok, közös marketing partnerek és egyéb harmadik felek.  Példák az egyéb forrásból beszerzett adatokra: közösségi média profil információk; marketing ajánlatok és keresési eredmények valamint linkek, fizetett listázást (pl. a szpozorált linkek / fizetett hirdetések).

 1. Hogyan használjuk fel az adatait?

Röviden: Az Ön adatai feldolgozásának célja legitim üzleti érdeken, az Önnel kötött szerződés teljesítésén, törvényi kötelezettségek teljesítésén és/vagy az Ön hozzájárulásán alapszik.

Az Oldalaink segítségével gyűjtött személyes adatokat több, alább leírt üzleti célra használjuk fel. Ezen célokból az Ön személyes adatait a legitim üzleti érdekeinkre támaszkodva („Üzleti Érdek”), Önnel való szerződéskötés vagy szerződésteljesítés érdekében („Szerződéses Alapon”), az Ön hozzájárulásával („Hozzájárulás Alapján”) és/vagy törvényi kötelezettség teljesítése végett („Jogi Okokból”) dolgozzuk fel.   A feldolgozás általunk hivatkozott konkrét jogalapját lejjebb, az egyes célok mellett tüntetjük fel.

Az általunk gyűjtött és befogadott adatokat felhasználjuk arra, hogy:

 • Önnek adminisztratív információkat küldjünk. Bizonyos esetekben felhasználjuk a személyes adatait arra, hogy Önnek információt küldjünk termékekről, szolgáltatásokról és új funkcionalitásról és/vagy a szerződéses feltételeink és szabályzataink változásáról.
 • az Ön rendeléseit teljesítsük és nyilvántartsuk. Bizonyos esetekben felhasználjuk az adatait az Ön rendeléseinek teljesítésére, továbbá a rendeléseinek, fizetéseinek, visszáruinak és cseréinek nyilvántartására.
 1. Hozzáfér-e majd az adataihoz más valaki is?

Röviden: Csak az Ön hozzájárulásával adunk ki adatokat, és akkor, ha erre törvényi kötelezettség teljesítése, az Ön jogainak a védelme vagy üzleti kötelezettségek teljesítése végett szükség van.

Bizonyos esetekben kiadunk harmadik félnek adatokat az alábbi jogalapokon:

– Hozzájárulás: Feldolgozzuk az adatait, ha Ön az adott konkrét célra történő adatkezeléshez hozzájárulását adta nekünk.

– Legitim Érdek: Bizonyos esetekben, ésszerű keretek között feldolgozzuk az adatait, ha erre legitim üzleti érdekeink eléréséhez szükség van.

– Szerződés Teljesítése: Ha érvényes szerződésünk van Önnel, akkor a személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében feldolgozzuk.

– Jogi Kötelezettség: Kiadjuk az adatait, ha erre a hatályos törvények alapján kötelesek vagyunk, állami szervek kérésére, bírósági eljárás céljaira, bírói határozat alapján vagy jogi eljárás keretében, például bírósági határozatra vagy idézésre válaszul (beleértve: a közhatalmi szervek nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési célú megkeresésére).

– Létfontosságú Érdekek: Kiadjuk az adatait olyan esetben, ha álláspontunk szerint erre szükség van a szabályzataink megsértése, csalás gyanúja, bárkinek a személyes biztonságának veszélyeztetése illetve jogellenes tevékenység felderítése, ezek megelőzése illetve az azokkal kapcsolatos intézkedés végett, továbbá minket érintő bírósági eljárásban bizonyítékként.

Konkrétabban, szükséges lehet az Ön személyes adatainak a kezelése a következő helyzetekben:

– Beszállítók, Tanácsadók és Egyéb Harmadik Fél Szolgáltatók. Kiadjuk az adatait a számunkra vagy a mi nevünkben teljesítő harmadik fél beszállítóknak, szolgáltatóknak illetve alvállalkozóknak, ha az általuk végzett munkához szükség van az érintett adatokhoz való hozzáférésre. Néhány példa: fizetésfeldolgozás, adatelemzés, emailkézbesítés, hosting szolgáltatás, ügyfél- és marketingszolgálat. Bizonyos esetekben lehetővé tesszük harmadik feleknek, hogy olyan nyomon követő technológiákat telepítsenek az Oldalakra, amelyek lehetővé teszik majd nekik adatok gyűjtését arról, ahogy Ön az idők folyamán érintkezik az Oldalakkal. Ezek az adatok aztán felhasználhatóak lesznek egyebek mellett adatok elemzésére és nyomon követésére, bizonyos tartalmak népszerűségének megállapítására és az online aktivitás jobb megértésére. Ha ez nincs kifejezetten leírva jelen Irányelvekben, akkor nem adjuk ki, adjuk el, sem nem kereskedünk az Ön adataival harmadik felek irányába azok promóciós céljai végett.

– Vállalkozás Eladása. Bizonyos esetekben kiadjuk illetve továbbítjuk adatait fúzióval, vállalati eszközök eladásával, finanszírozással, illetve a vállalkozásunk egésze vagy része felvásárlásával kapcsolatban, illetve az ilyenről szóló tárgyalás során.

 1. Ki fér majd még hozzá az adataihoz?

Röviden: Adatokat csak a következő harmadik feleknek adunk ki.

Az adatait csak a következő harmadik feleknek adjuk ki, illetve csak számukra tesszük elérhetővé. A feleket csoportokba soroltuk, hogy könnyen megérthesse az adatgyűjtés és az adatkezelési gyakorlat célját. Ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeltük, és ezt a hozzájárulást vissza szeretné vonni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Web and Mobile Analytics Google Analytics

 1. Használunk-e sütiket és egyéb nyomonkövetési technológiákat?

Röviden: Bizonyos esetekben sütiket és egyéb nyomon követő technológiát használunk az adatainak a gyűjtésére és tárolására. Bizonyos esetekben sütiket és hasonló nyomonkövető technológiákat (web beacon-ök vagy pixelek) használunk az adatokhoz való hozzáférésre illetve adattárolásra. Konkrét információt arról, ahogy az ilyen technológiákat használjuk, és hogy hogyan tud elutasítani bizonyos sütiket, a Süti Házirendünkben találhat.

 1. Milyen hosszú ideig tároljuk az adatait?

Röviden: Adatait ettől eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában addig tároljuk, ameddig erre szükség van a jelen adatvédelmi irányelvekben leírt célok eléréséhez.

Adatait csak addig tartjuk meg, ameddig szükséges a jelen adatvédelmi irányelvekben leírt célok eléréséhez, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időszakot ír elő vagy enged meg (pl. adóügyi, számviteli vagy egyéb jogi kötelezettség). Jelen irányelvekben leírt egyik cél sem követeli majd meg, hogy személyes adatait 1 évnél tovább tároljuk.

Amennyiben folytatólagos legitim üzleti érdekeink megkívánják adatainak adatkezelését, akkor azt vagy törölni vagy anonimizálni fogjuk, vagy, ha ez nem lehetséges (például annak okán, hogy személyes adata az adatbázisunk biztonsági másolatában is szerepel), akkor biztonságos helyen tároljuk majd a személyes adatokat és megakadályozzuk azok bármely további feldolgozását, egészen addig, amíg azok törlése nem válik lehetségessé.

 1. Mit teszünk az adatai biztonságának érdekében?

Röviden: Az Ön személyes adatait szervezeti és műszaki intézkedések rendszere útján kívánjuk megvédeni.

Az általunk életbe léptetett szervezeti és műszaki jellegű biztonsági intézkedések az általunk kezelt valamennyi adat biztonságát szavatolni hivatottak. Viszont kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy azt nem tudjuk garantálni, hogy az internet maga 100%-ig biztonságos. Azzal együtt, hogy mindent megteszünk a személyes adatok védelme érdekében, a személyes adatoknak az Oldalakra történő küldése és az onnan történő fogadása jelentette kockázatot Ön viseli. Kérjük, csak biztonságos környezetből vegye igénybe a szolgáltatásokat.

 1. Gyűjtünk adatokat gyermek- és/vagy fiatalkorúaktól?

Röviden: Nem tudunk arról, hogy 13 évet nem betöltött személyek adatait gyűjtenénk vagy ilyen személyeknek hirdetnénk.

Nem tudunk arról, hogy 13 évet nem betöltött személyektől kérnénk be adatokat vagy ilyen személyeknek hirdetnénk. Az Oldalak igénybe vételével Ön nyilatkozik arról, hogy legalább 13 éves, illetve hogy ilyen gyermekkorú szülője vagy törvényes képviselője és hozzájárul ahhoz, hogy érintett gyermekkorú igénybe vegye az Oldalakat.  Ha tudomásunkra jut, hogy 18 évet be nem töltött felhasználók adatait is begyűjtöttük, akkor deaktiváljuk a felhasználói fiókot és ésszerű intézkedést foganatosítunk annak érdekében, hogy azonnal töröljük az ilyen adatokat az adatbázisunkból. Ha Önnek tudomására jut arról, hogy 13 év alatti gyermekek adatait tároljuk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a info@carissimae.com címen.

 1. Milyen adatvédelemmel összefüggő jogokkal rendelkezik?

Röviden: Bizonyos régiókban, mint amilyen például az Európai Gazdasági Térség, adottak bizonyos jogok, amelyek az érintettnek nagyobb hozzáférést illetve irányítást tesznek lehetővé a személyes adatok tekintetében. Felülvizsgálhatja, módosíthatja illetve megszüntetheti a fiókját bármikor.

Bizonyos régiókban (pl. az Európai Gazdasági Térség) a hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében adottak bizonyos jogok. Ezen jogok magukban foglalhatják a következőket: (i) a személyes adatokhoz való hozzáféréshez illetve azok egy példányához való jog, (ii) a helyesbítés illetve törlés kérelmezésének joga; (iii) az adatkezelés korlátozásához való jog és (iv) a megfelelő esetekben az adathordozhatósághoz való jog.  Bizonyos körülmények között joga lehet ahhoz is, hogy tiltakozzon a személyes adatai adatkezelése ellen. Ilyen kérés esetén kérjük, vegye igénybe az alább felsorolt elérhetőségeinket. Megvizsgáljuk a kérését, és intézkedünk az alapján a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

Ha az érintettként adott hozzájárulására támaszkodva kezeljük a személyes adatait, akkor joga van ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni. Kérjük, e tekintetben vegye figyelembe azt is, hogy a hozzájárulás visszavonása nincs hatással a visszavonást megelőző adatkezelés törvényességére.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben lakik, és úgy gondolja, jogellenesen kezeljük az Ön személyes adatait, úgyszintén joga van a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Az említett hatóságok elérhetőségeit megtalálja itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu

 1. A Do Not Track funkciók beállítása

A legtöbb webböngésző, néhány operációs rendszer és mobil applikáció tartalmaz Do Not Track (DNT, „ne kövess”) funkciót vagy beállítást, amelyet aktiválva jelezheti kérését, hogy az online böngészéséről szóló adatait ne figyeljék és gyűjtsék. A DNT jelzések felismerése és implementációja területén nincs egységesen elfogadott technológiai szabvány.  Emiatt jelenleg nem reagálunk a böngészői DNT jelzésekre, sem egyéb, online nyomon követés mellőzésére irányuló igényét automatikusan közlő mechanizmusra. Amennyiben az online nyomon követés terén ránk nézve kötelező szabvány elfogadásra kerül a jövőben, az adott gyakorlatról jelen Adatvédelmi Irányelvek átdolgozott változatában tájékoztatunk majd.

 1. Várhatók változások az adatvédelmi szabályzatban?

Röviden: Igen, jelen szabályzatot szükség szerint módosítjuk a vonatkozó jogszabályokkal való összhang fenntartása érdekében.

Jelen Adatvédelmi Irányelveket időről időre módosítjuk. A módosítást egy frissebb „Utolsó módosítás” dátum jelzi majd; a módosított változat hatályba lép azonnal, amint elérhető. Amennyiben lényeges változtatást eszközlünk jelen Adatvédelmi Irányelveken, bizonyos esetekben külön tájékoztatunk is majd erről, vagy egy jól látható helyen elhelyezett figyelmeztetés, vagy Önnek küldött közvetlen üzenet útján. Arra buzdítunk mindenkit, hogy gyakran tekintse át jelen Adatvédelmi Irányelveket, és így tájékozott legyen arról, milyen módon védjük az adatait.

 1. Hogyan léphet velünk kapcsolatba jelen szabályzattal kapcsolatban?

Ha kérdése vagy megjegyzése lenne jelen szabályzattal kapcsolatban, kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO), Valent Ákossal, emailben a info@carissimae.com címen vagy postai úton a következő címen:

Carissimae s.r.o.

Dr. Ilona Kotolácsi Mikóczy

Nová 973/16  Veľký Meder

932 01 Szlovákia