Mikóczy Dénes

Slovensko

Preniesť na plátno intímne objatia, vôňu žitnoostrovského leta, svišťanie smutných vŕb na brehu milovanej rieky, namaľovať hĺbky a otázky viery ….
Dénes Mikóczy, umelec zo žitného ostrova, je ozajstným Européerom, cestovateľom. Z tohto čerpá umenie, vždy hľadajúc ľudskosť, a to, čo nás spája. Má za sebou viacero medzinárodných výstav, ročne organizuje sympózia pre mladých nadaných umelcov.

Szegedi Alice Torella

Rumunsko

Krehučké závity sitiny sa spájajú do plátna a vytvárajú ľudské príbehy tak, ako ľudské duše sa spájajú v láske, tešiac sa jeden z druhého, a tak sa vytvoria na plátne tie najkrajšie a najjemnejšie okamihy rodinného života.
Umelkyňa z rumunského Sibiu dnes žije v Budapešti a vytvára organické, ekologické diela, ktoré sú miešaninou tradície a moderného umenia. Torella vytvára rozprávkové príbehy zo sitiny, jej ruky vyčarujú zázrak zo stretnutia sitiny, plátna, zlatého prášku, oleja a akrylu.

Zolárek-Horváth Annamária

Srbsko

Momentálne žije v Salzburgu, ale srdcom patrí do Srbska. Je milovníčkou slobody. Žena končín, silných emócií, veľkých kontrastov, pre ktorú je v živote najdôležitejšia úprimnosť a čisté srdce. V jej duši na jednej strane je rovinatá krajina domova a na druhej strane výšiny Álp. Pri svojej tvorbe absorbuje zážitky. Vôňu letného dažďa, bezstarostné kráčanie v mlákach, pohladenie vlažnej vody.